Kategóriák Információ Kapcsolat
Nyitólap ÁSZF Információ Kapcsolat
+36 30/677-4360

Általános Szerződési Feltételek1.AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a www.mestercentrum.hu -t (a továbbiakban: ”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”, illetve ”Felhasználás”) vonatkozó szabályokat, továbbá a Mestercentrum Áruház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 125 III/11., cégjegyzékszám: 01-09-976699, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 23755718-2-42, e-mail: info@mestercentrum.hu, telefon: +36-30/677-4360 ; +36-30/677-4362 (továbbiakban: ”Mestercentrum Áruház Kft.”) a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint közötti adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Szerződés”) és minden más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vevőkre, viszonteladókra, üzleti partnerekre (a továbbiakban: ”Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlapra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni a Honlap összes aloldalára.

Érvényesség
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényesek a Mestercentrum Áruház Kft. (továbbiakban: „Mestercentrum”) által üzemeltetett www.mestercentrum.hu és társoldalain (továbbiakban: „Mestercentrum Barkácsáruház“ ; Mestercentrum Webáruház) elérhető és megvásárolható, valamint a Mestercentrum ügyfélszolgálatán (1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 125. III/11.; tel.: +36-30/677-4360 ; +36-30/677-4362 ;  info@mestercentrum.hu) keresztül megrendelhető valamennyi árucikkre, illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra. A Mestercentrum Barkácsáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Mestercentrum Barkácsáruház honlapján elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Mestercentrum Webáruház (és adott esetben a Mestercentrum Áruház Kft offline áruházak valamelyike) és a Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) között elektronikusan jön létre.

A Mestercentrum Webáruház használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

Szerződés alanyai
A Vásárló szerződéses partnere: Mestercentrum Áruház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: Mestercentrum Áruház Kft.
Székhely és levelezési cím: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 125. III/11. Cégjegyzékszám:
01-09-976699
Telephely : 4080 Hajdúnánás, Ady Endre Krt. 24.
Cégjegyzéket vezető törvényszék cégbírósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:
23755718-2-42
Internet: www.mestercentrum.hu

Mestercentrum Áruház Kft adatkezelési nyilvántartás száma: NAIH-85217/2015.

A tárhely-szolgáltató adatai:
A tárhely-szolgáltató cégneve: Varga Zoltán ev.
A tárhely-szolgáltató székhelye: 7733 Geresdlak Flórián utca 82.
A tárhely szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@webgeneral.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.webgeneral.hu

A megbízott könyvelő cégneve : XConsult Audit Kft
A megbízott könyvelő székhelye : 1149 Budapest Nagy Lajos király útja 125. III/11.
A megbízott könyvelő elektronikus elérhetősége : info@xconsult.hu
A megbízott könyvelő weboldala : www.xconsult.hu

A Mestercentrum Webáruház Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-30/677-4360 ; +36-30/677-4362 ; +36-52/380-122
Ügyfélszolgálatunk telefonon az alábbi időszakokban érhető el:
Hétfő - péntek: 8:00 - 17:00 ; Szombat: 8.00 - 12.00
Vasárnap: Nem elérhető
Ünnepnapokon nem elérhető!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy munkaszüneti napokon (január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25.-26.) az ügyfélszolgálat nem elérhető.

Mestercentrum Áruház Kft és az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége:
info@mestercentrum.hu
 
1.2 A Honlap üzemeltetője a Mestercentrum Áruház Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely elektronikus kereskedelemmel is foglalkozik.

1.3 A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja. Lásd : keltezés szerinti dátum. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

1.4 A Mestercentrum Áruház Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A Mestercentrum Áruház Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

2. A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

2.1 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlap a Mestercentrum Áruház Kft. által üzemeltett és karbantartott, a Mestercentrum Áruház Kft. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. A Mestercentrum Áruház Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető. A Mestercentrum Áruház Kft. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.

A Mestercentrum Webáruház használatával kapcsolatos megkötések

Az Mestercentrum Webáruházat csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó személy használhatja. Azaz a Mestercentrum Webáruház használata során a Váráslónak el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani a Mestercentrum Webáruház megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.

Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Mestercentrum Webáruház szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Mestercentrum Webáruháznak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.

Amennyiben a Vásárló a Mestercentrum Webáruház weboldalára belép és annak használatát folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Mestercentrum Webáruház használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani az Mestercentrum Webáruház használatát és elhagyni azt.

2.2 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Mestercentrum Áruház Kft-t megilleti a jog, hogy a Honlapot és annak tartalmát a Mestercentrum Áruház Kft. arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében a Mestercentrum Áruház Kft. üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok imidzsével összeillő módon alakítsa ki. A Mestercentrum Áruház Kft. jogosult kialakítani a Honlap arculatát, kép- és színvilágát.

2.3 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (a továbbiakban: ”Tartalmi és formai elemek”) a Mestercentrum Áruház Kft. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek vagy olyan elemek, melyek használatára és felhasználására a Mestercentrum Áruház Kft. jogosult.

2.4 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak a Mestercentrum Áruház Kft. előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon elhelyezett képeket, jeleket, képi, formai elemeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, továbbá a jelen ÁSZF vagy a Honlapon található adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: ”AT”) és/vagy ÁSZF részét vagy egészét másolni, a Honlap működését zavarni, a Honlap tartalmát módosítani (a továbbiakban együttesen és külön-külön: ”Jogsértés”). A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy Jogsértés esetén büntetést (a továbbiakban: ”Büntetés”) köteles fizetni. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Büntetés összegét a Mestercentrum Áruház Kft. írásos (e-mail, postai levél) felszólításának átvételét követő 7, azaz hét naptári napon belül banki átutalással teljesíti a Mestercentrum Áruház Kft. bankszámlájára. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogsértést az erről való értesítést követő 1, azaz egy napon belül megszünteti, így a Honlapról átvett Tartalmi és formai eleme(ke)t, így különösen szöveget vagy képet az adott online vagy egyéb felületről a fenti határidőn belül eltávolítja, megsemmisíti, továbbá tartózkodik az újabb Jogsértéstől. A Büntetés mértéke 100.000,- Ft, azaz százezer forint / kép, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / egyéb formai elem (pl. logó, vízjel) eltávolítása, másolása, stb., 100.000,- Ft, azaz százezer forint / tartalmi elem (pl. szövegrész, bekezdés) jogsértő felhasználása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / minden egyéb, fent nem meghatározott jogszerűtlen felhasználás. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen bekezdésben foglalt Büntetések a Jogsértés súlyával összegszerűségükben is arányban állnak. A Felhasználó, valamint az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Büntetés a jelen pontban foglalt határidőben történő megfizetésének elmulasztása polgári és adott esetben büntetőjogi következményekkel járhat, így különösen tudomásul veszi, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. a fizetési határidő eredménytelen letelte esetén haladéktalanul fizetési meghagyást indít a jogsértővel szemben. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy Mestercentrum Áruház Kft. a jogérvényesítésről vagy ezen jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás).

2.5 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. kizárólagos tulajdonosa a https://www.facebook.com/MesterCentrum/ oldalnak (a továbbiakban: ”Facebook oldal”). A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Facebook oldalon szereplő „Profilképek” és „Borítóképek”című albumokba feltöltött képek, továbbá minden egyéb, a Facebook oldalra a Mestercentrum Áruház Kft. által feltöltött bármely kép (a továbbiakban együttesen: ”Facebook képek”) a Mestercentrum Áruház Kft. kizárólagos tulajdonában állnak. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Facebook oldalra és a Facebook képekre a jelen 2. fejezetben meghatározott szabályok értelemszerűen irányadóak.

2.6 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználó vagy az Ügyfél által a Honlapon és a Facebook oldalon közzétett bármely szöveges vagy képi üzenetet a Mestercentrum Áruház Kft. jogosult felülvizsgálni és a sértő üzenetet (a továbbiakban: ”Sértő üzenet”) eltávolítani .

2.7 A Felhasználó és az Ügyfél jogosult a Honlapon a Honlap erre megfelelő részén az erre kialakított funkció használatával a Mestercentrum Áruház Kft. szolgáltatását értékelni (a továbbiakban: ”Értékelés”). Értékelés a Facebook oldalon nem tehető közzé. Az Értékelések lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek, és a jelen ÁSZF 3.1 pontjában meghatározott Termékek tulajdonságaival, vagy ezek használatával kapcsolatosak. A Mestercentrum Áruház Kft. nem jogosult az Értékeléseket moderálni, kivéve, ha azok a jelen ÁSZF 2.6 pontjában foglalt Sértő üzenetnek minősülnek. Nem minősül Értékelésnek, és a Mestercentrum Áruház Kft. jogosult a Honlapon és a Facebook oldalon a Mestercentrum Áruház Kft. szolgáltatásával kapcsolatos azon panaszokat törölni, amelyek rendezésére a jelen ÁSZF 7. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.

2.8 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja. A Mestercentrum Áruház Kft nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap használata során a Felhasználót és az Ügyfelet ért esetleges károkért. A Mestercentrum Áruház Kft. nem felelős a Felhasználók és az Ügyfelek által a Honlap használata során egymásnak okozott károkért. A Mestercentrum Áruház Kft. nem tartozik felelősséggel a Felhasználók és az Ügyfelek által tanúsított magatartásáért. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Felhasználás vagy a Szerződés megkötése során jogellenes cselekményt folytat a Honlapon vagy ennek gyanúját kelti, a Mestercentrum Áruház Kft. jogosult, egyben köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítése végett.
2.9 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. a Honlapon kívüli más, nem a Mestercentrum Áruház Kft által üzemeltetett holnapokra (a továbbiakban: ”Külső holnap”) mutató kapcsolódási pontokat, ún. linkeket helyezhet el. A Mestercentrum Áruház Kft. nem vállal felelősséget a Külső honlapokon elhelyezett tartalmakért, a Külső honlapot működtető harmadik személyek cselekményeiért és a Külső holnap által a Felhasználót és az Ügyfelet ért károkért.
2.10 A Mestercentrum Áruház Kft. a Honlap üzemeltetése során a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével jár el. Ha a Honlap Felhasználása a Felhasználó vagy az Ügyfél saját állama szerinti jogszabályokba ütközik, a Felhasználót vagy az Ügyfelet ebből ért kárért a Mestercentrum Áruház Kft. nem tartozik felelősséggel.

3. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

3.1 A jelen ÁSZF 3-8. fejezeteiben foglalt rendelkezések valamennyi, a Mestercentrum Áruház Kft. mint eladó és az Ügyfél mint vevő (a továbbiakban: ”Vevő”, a Mestercentrum Áruház Kft. és a Vevő a továbbiakban együttesen: ”Felek”) által kötött Szerződésekre vonatkoznak. A Szerződések alapján a Mestercentrum Áruház Kft. a tulajdonában álló egy vagy több ingó dolog (a továbbiakban: ”Termék(ek)”) tulajdonjogát ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át a Vevőre. A Mestercentrum Áruház Kft. úgy nyilatkozik, hogy a Termékek jogszerű forgalmazójaként jogosult a Termékeket a Vevőnek adásvételi jogviszony keretében értékesíteni. A Mestercentrum Áruház Kft. továbbá úgy nyilatkozik, hogy a Termékek nem képezik harmadik személy tulajdonát, a Termékek per-, teher- és igénymentes ingóságok. A Termékek Honlapon szereplő tulajdonságai csupán tájékoztató jellegűek, a Termékek konkrét tulajdonságait a Terméken vagy a Termékben vagy a Termék csomagolásán található vagy a Termékhez adott használati útmutató tartalmazza. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítás”) is. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. jogosult olyan Termékekre is szerződést kötni, amelyek a Szerződés megkötésének a pillanatában még nem képezik a Mestercentrum Áruház Kft. tulajdonát.
3.2 A szerződéskötés nyelve a magyar. A Felek megállapodnak, hogy egymással elsődlegesen írásban kommunikálnak. A Felek kizárólag a levél formában postai úton, valamint az e-mailes úton történő kommunikációt tekintik írásbelinek. A Mestercentrum Áruház Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy kizárólag az info@mestercentrum.hu e-mailcímre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozataikat kizárólag írásban, valamint a Honlapon biztosított egyéb elektronikus úton jogosultak megtenni, a szóban, telefonos úton megtett nyilatkozatok nem minősülnek jognyilatkozatnak. A jelen pontban meghatározottak nem érintik a Vevő arra vonatkozó jogát, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. telefonos ügyfélszolgálatával (a továbbiakban: ”Ügyfélszolgálat”) felvegye a kapcsolatot, és onnan tájékoztató jellegű információkat kérjen. Az Ügyfélszolgálat által szóban adott tájékoztatás ugyanakkor nem minősül a Mestercentrum Áruház Kft. által tett jognyilatkozatnak.
A Mestercentrum Webáruházban megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik, kivéve azon viszonteladó partnereknél, ahol külön szerződésben kerül aláírásra, ezáltal elfogadásra, mint lehetőség. Az termékek kereskedelmi újra, illetve továbbértékesítése nem engedélyezett. A Mestercentrum Webáruház ebből következően fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel.

A termékeket kizárólag háztartásban használatos mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mennyiséget túllépi, úgy a Mestercentrum  Webáruház fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat visszautasítására.

3.3 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést – természetes személy Vevő esetén – a legalább a 14. életévét betöltött Vevő köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő (a továbbiakban: ”Korlátozottan cselekvőképes kiskorú”) szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 2:12. §-a az irányadó. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, vagy a Szerződést a Korlátozottan cselekvőképes kiskorú munkával szerzett jövedelme terhére köti, a Szerződést a Korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megkötheti. A 14. életévét be nem töltött Vevő cselekvőképtelennek minősül, ezért érvényesen kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Mestercentrum Áruház Kft. észleli, hogy Szerződést arra nem jogosult személy kíván kötni vagy kötött, jogosult a jelen pontban foglalt feltételek fennállásának igazolására felszólítani a Vevőt és amennyiben a Vevő a felszólításnak nem tesz hitelt érdemlően eleget, a Szerződés megkötését a Mestercentrum Áruház Kft. bármikor megtagadhatja. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések alapján jogosult a Szerződést megkötni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetében a Szerződés érvénytelenségének a bizonyítása őt terheli. Érvénytelen szerződés esetében a Mestercentrum Áruház Kft. a Ptk. 6:115. §-a alapján jogosult az érvénytelen szerződéskötésből eredő járulékos igényeit (így különösen a felmerült költségeket és károkat) a Vevővel szemben érvényesíteni.

4. A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉNEK MENETEI ÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

4.1 A Felek kizárólag a Honlapon található, a Honlap aloldalát képező webáruházon (továbbiakban: ”Webáruház”) keresztül kötik meg a Szerződést. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy szerződéskötésre fő szabály szerint a Webáruházon keresztül van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. jogosult, de nem köteles a Vevő kérelmére a Facebook oldalon, e-mailen, telefonon, személyesen vagy Külső honlapon keresztül megkötni a Szerződést. A Vevő tudomásul veszi, hogy az előbb említetteken kívüli egyéb módon, szerződéskötésre nincs lehetőség. A Mestercentrum Áruház Kft. a jelen fejezetben foglaltak szerint a Vevő által megadott adatokat a mindenkor hatályos AT-ben foglaltaknak megfelelően kezeli.

Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás

A Mestercentrum Webáruház hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény 5.§-ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a www.mestercentrum.hu szolgáltatásait igénybe vevőknek:

A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása:

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba” vagy „Kosárba rakom!” feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezen a felületen választhat, hogy tovább nézelődik a webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Tovább a pénztárhoz” feliratú gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A vásárlás minden esetben befejezhető a weboldal jobb felső sarkában látható kosár modulra kattintva is. A kosár modulból bármikor folytatható a vásárlás szintén. A vásárló a virtuális kosarát böngészés közben bármikor ellenőrizheti, módosíthatja. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor a „Megrendelem” gombra kattintva elküldheti a megrendelést. Megrendelés során bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, ugyanezen oldalon választhat, illetve módosíthatja a számlázási adatokat és választhat az átvételi lehetőségek közül (kiszállítás vagy áruházi átvétel) és a fizetési módok közül. A fizetési mód és átvétel módjának kiválasztása után a kosár táblázat része, ami a megrendelt termékeket is tartalmazza, frissíti az esetleges szállítási költségekkel a fizetendő végösszeget. Kiszállítás esetén a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást. A „Megrendelem” gombra kattintva lehet jóváhagyni a megadott beállításokat. Az személyes, szállítási és fizetési adatok megadását követően a Vásárló egy jelölőnégyzetbe helyezetett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az általános szerződés feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatunkat és elfogadja, hogy ajánlatot tesz a szolgáltatónak, amely fizetési kötelezettséggel jár. Ezen oldalon ellenőrizhető a vásárlási adatok összegzése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Megrendelem” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a Mestercentrum Áruház Kft részére.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja: az oldalon a megrendelési folyamat alatt végig láthatóak a „Személyes adatok”, „Átvételi lehetőségek”, „Fizetési mód” beállítások, amik rendre módosíthatóak egyszerűen átírva a bevitt adatokat. A Kosár feületén terméket törölhet a kosárból a kuka ikonra kattintva vagy módosíthatja a rendelni kívánt termék(ek) mennyiségét a „Mennyiség” oszlopban.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Megrendelem" gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.

Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Mestercentrum Áruház Kft, Mestercentrum Webáruház a Vásárló ajánlatát elfogadta.

A Vásárló megrendelése véglegesítésével egy záró felületre érkezik, ahol tájékoztatjuk a rendelésszámról, a rendelés összértékéről, az egyes termékek várható szállítási idejéről és arról, hogy megrendelésének visszaigazolását és banki adatainkat e-mailben küldjük el számára.

4.2 Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről.

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. A Mestercentrum Áruház Kft, a Mestercentrum Webáruházban történő megrendelés során ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Megrendelem” feliratú gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenti többek között, tudomásul vette, hogy a „Megrendelés” gombra történő kattintással ajánlatot tesz a kosárba helyezetett termék/szolgáltatás/digitális tartalom stb. megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után.

A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.

A Szerződések Webáruházon keresztül történő megkötése a jelen pontban foglaltak szerint történik. A Felek rögzítik, hogy a Webáruházon keresztül történő szerződéskötés esetében a Webáruházban található Termékek vonatkozásában a Termékek Webáruházon történő megjelenítése szerinti feltételekkel a Mestercentrum Áruház Kft.-t a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerint ajánlati kötöttség terheli. Szerződéskötésre regisztrációval vagy regisztráció nélkül (továbbiakban: ”Vásárlási mód”) van lehetőség. Regisztráció útján történő szerződéskötés esetében a regisztráció során megadott adatokat a Vevő bármikor megváltoztathatja, módosíthatja vagy törölheti a Honlapon található fiókom menüpontban. A Vevő a megvásárolni kívánt Termékeket a Webáruház felületén a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése, esetleges módosítása után a Megrendelem gomb megnyomásával (továbbiakban: ”Megrendelés”) választhat a Vásárlási módok közül. Ezt követően a Vevő köteles a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatok megadására/ellenőrzésére, továbbá jogosult a hibásan bevitt számlázási és/vagy szállítási és egyéb adatok megváltoztatására. A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül a Vevőnek. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Mestercentrum Áruház Kft. jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek a Vevőt terhelik. A Mestercentrum Áruház Kft. a Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel. A Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Mestercentrum Áruház Kft.-nél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Vevő felelősséggel tartozik. A Mestercentrum Áruház Kft. nem tartozik felelősséggel a Vevőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi. A Vevő kiválasztja a fizetési módot (továbbiakban: ”Fizetési mód”) illetve a szállítási módot (továbbiakban: ”Szállítási mód”). A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztott Fizetési és Szállítási módtól való eltérésre a későbbiek folyamán a rendelés feladásáig van lehetősége, oly módon, hogy ügyfélszolgálatunkon jelzi e-mailben vagy telefonon. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. kizárólag Magyarország területén megjelölt szállítási címre köteles a Terméket kiszállítani, ezért a Vevő a Megrendelés során érvényesen csak belföldi szállítási címet adhat meg. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. jogosult a külföldi szállítási címhez kapcsolódó megrendelést – akár a Vevő külön értesítése nélkül is – törölni. A Mestercentrum Áruház Kft. az alábbi futárszolgálatokkal működik együtt: DPD Hungária Kft.; Sprinter Futárszolgálat Kft.; Trans-Pack Logisztikai Kft.; Euro-Flotta Trans Kft. (a továbbiakban együttesen: ”Futárszolgálat”, a Futárszolgálat kézbesítést végző munkatársa vagy megbízottja a továbbiakban: ”Futár”). A jelen pontban foglaltak maradéktalan teljesülésével a Szerződés a Vevő és a Mestercentrum Áruház Kft. között érvényesen létrejön. A Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényesen létrejött Szerződés alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogok illetik meg és kötelezettségek, így különösen fizetési kötelezettség terhelik. A Mestercentrum Áruház Kft. az elküldött Megrendelést elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A Mestercentrum Áruház Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy ha a Mestercentrum Áruház Kft. az előző mondatban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a Vevő mentesül a szerződéses kötelezettsége alól. A regisztráció Vevő általi törlése nem érinti a már elküldött Megrendeléseket, illetve a megkötött adásvételi jogügylete(ke)t. A Webáruházon keresztül megkötött Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, és azt a Mestercentrum Áruház Kft. nem iktatja. A Mestercentrum Áruház Kft. a Szerződéseket egyedi azonosítószámmal látja el (a továbbiakban: ”Rendelésszám”). A Mestercentrum Áruház Kft. a teljesített vagyis szerződés adatait a Rendelésszám alapján rögzíti. A Vevő a Szerződés adatairól a Rendelésszám alapján tud tájékoztatást kérni a Mestercentrum Áruház Kft.-től.

4.3 A Szerződések Webáruházon kívül történő megkötésére a jelen ÁSZF 4.2 pontját a jelen pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A Szerződések Webáruházon kívül történő megkötésére a Facebook oldalon, emailen, telefonon, személyesen, vagy Külső honlapon keresztül (a továbbiakban együttesen: ”Webáruházon kívüli rendelés”) van lehetőség akkor, ha a Mestercentrum Áruház Kft. a Vevő szerződéskötés iránti kérelmét (a továbbiakban: ”Ajánlat”) elfogadta. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. az Ajánlatot nem köteles elfogadni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruházon kívüli rendelés esetében az Ajánlat vonatkozásában a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerint ajánlati kötöttség terheli. A Vevő a fentiek alapján tudomásul veszi, hogy ha az Mestercentrum Áruház Kft. a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja, a Szerződés a Felek között a Ptk. 6:69. § (1) bekezdése alapján létrejön. A Felek megállapodnak, hogy a Webáruházon kívüli rendelés esetében a Vevő az Ajánlathoz az Ajánlat Ptk. 6:65. § (2) bekezdésében meghatározott visszavonásáig, de legalább az Ajánlat megtételétől számított 72, azaz hetvenkét óráig kötve van.
4.4 A Vevő a Termék telefonon történő megrendeléséhez a telefonja nyomógombjai segítségével személyes beszélgetést folytat az ügyfélszolgálati munkatárssal, amellyel egyidejűleg a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el azzal, hogy a Vevő a jelen ÁSZF elérhetőségéről a munkatárstól tájékoztatást kap. A Vevő Termék telefonon történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. A Vevő előbb hivatkozott adatait a Mestercentrum Áruház Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon történő rögzítésével a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja. Ha a Vevő a Termék telefonon történő megrendeléséhez szükséges adatokat nem bocsátotta hiánytalanul a Mestercentrum Áruház Kft. rendelkezésére, a Mestercentrum Áruház Kft. munkatársa jogosult a Vevőt a szükséges adatok megadására felszólítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. nem köteles elfogadni a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát, így különösen akkor nem, ha a Vevő a Mestercentrum Áruház Kft. munkatársa felszólítására sem adja meg a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott adatait. A Szerződés a Felek között akkor jön létre, ha a Mestercentrum Áruház Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon rögzítette a Vevő által megadott valamennyi adatot.
4.5 A Vevő a Termék e-mailen vagy Facebook oldalon történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. A Mestercentrum Áruház Kft. a Vevő Ajánlatának kézhezvételét követően az Ajánlat kézhezvételről szóló, a jelen ÁSZF elérhetőségét tartalmazó, és az esetleges további szükséges adatokat bekérő elektronikus üzenetet küld a Vevőnek. A Felek megállapodnak, hogy az előző mondatban foglalt esetben a jelen ÁSZF elfogadásának minősítik, ha a Vevő a Mestercentrum Áruház Kft. elektronikus üzenetére 3 napon belül nem válaszol, vagy ha a válaszában a jelen ÁSZF valamely rendelkezéseinek megtárgyalását nem kéri. A Vevő e-mailen vagy Facebook oldalon történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. A Vevő előbb hivatkozott adatainak a Mestercentrum Áruház Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon történő rögzítésével a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja. Ha a Vevő a Termék e-mailen vagy Facebook oldalon történő megrendeléséhez szükséges adatokat nem bocsátotta hiánytalanul a Mestercentrum Áruház Kft. rendelkezésére, a Mestercentrum Áruház Kft. munkatársa jogosult a Vevőt a szükséges adatok megadására felszólítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. nem köteles elfogadni a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát, így különösen akkor nem, ha a Vevő a Mestercentrum Áruház Kft. munkatársa felszólítására sem adja meg a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott adatait. A Szerződés a Felek között akkor jön létre, ha a Mestercentrum Áruház Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon rögzítette a Vevő által megadott valamennyi adatot.
4.6 A Vevő a Termék személyesen történő megrendeléséhez a Mestercentrum Áruház Kft. 4080 Hajdúnánás, Ady Endre Krt. 24. szám alatt kitölti az ügyfélszolgálati munkatárs segítségével a megrendelést weboldalunkon. A Vevő Termék személyesen történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat a Rendelési űrlapon megadni. A Felek rögzítik, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. köteles a Rendelési űrlap Vevő általi kitöltésével egyidejűleg a jelen ÁSZF-et a Vevő kérésére a Vevő rendelkezésére bocsátani. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a Rendelési űrlap kitöltésével a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Vevő előbb hivatkozott adatainak a Mestercentrum Áruház Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon történő rögzítésével a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja. Ha a Vevő a Termék telefonon történő megrendeléséhez szükséges adatokat nem bocsátotta hiánytalanul a Mestercentrum Áruház Kft. rendelkezésére, a Mestercentrum Áruház Kft. munkatársa jogosult a Vevőt a szükséges adatok megadására felszólítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. nem köteles elfogadni a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát, így különösen akkor nem ha a Vevő a Mestercentrum Áruház Kft. munkatársa felszólítására sem adja meg a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott adatait. A Szerződés a Felek között akkor jön létre, ha a Mestercentrum Áruház Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon rögzítette a Vevő által megadott valamennyi adatot.

4.7 A Vevő a Terméket Külső honlapon keresztül akkor tudja megrendelni, ha a Külső honlap erre lehetőséget biztosít. A jelen pont alkalmazásában Külső honlap különösen, de nem kizárólagosan a http://argep.hu oldal. A Vevő a Termék Külső honlapon történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát vagy a Külső honlap megrendelési felületén esetlegesen kért adatokat, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. A Vevő a Külső honlap által e-mail üzenetben küldött linkre kattintva tudja megerősíteni a rendelési szándékát és megtenni az Ajánlatát. A Mestercentrum Áruház Kft. a Vevő Ajánlatának kézhezvételét követően az Ajánlat kézhezvételéről szóló, a jelen ÁSZF elérhetőségét tartalmazó, és az esetleges további szükséges adatokat bekérő elektronikus üzenetet küld a Vevőnek. A Felek megállapodnak, hogy az előző mondatban foglalt esetben a jelen ÁSZF elfogadásának minősítik, ha a Vevő a Mestercentrum Áruház Kft. elektronikus üzenetére 3, azaz három napon belül nem válaszol vagy ha a válaszában a jelen ÁSZF valamely rendelkezéseinek megtárgyalását nem kéri. A Vevő a Külső honlapon történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. A Vevő fent hivatkozott adatainak a Mestercentrum Áruház Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon történő rögzítésével a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja. Ha a Vevő a Termék Külső honlapon történő megrendeléséhez szükséges adatokat nem bocsátotta hiánytalanul a Mestercentrum Áruház Kft. rendelkezésére, a Mestercentrum Áruház Kft. munkatársa jogosult a Vevőt a szükséges adatok megadására felszólítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. nem köteles elfogadni a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát, így különösen akkor nem, ha a Vevő a Mestercentrum Áruház Kft. munkatársa felhívására sem adja meg a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott adatait. A Szerződés a Felek között akkor jön létre, ha a Mestercentrum Áruház Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon rögzítette a Vevő által megadott valamennyi adatot. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Külső honlap frissítései a Honlap frissítéseivel nem azonos időben történnek, így a Külső honlapon található tartalom (így különösen a Termékek árára, tulajdonságaira, beszerezhetőségére vonatkozó információk) a Honlap tartalmától eltérhet. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. a Külső honlapon szereplő semmilyen tartalomért nem vállal felelősséget.
4.8 A Szerződések tárgyát különböző Termékek képezik. Az Ügyfél elfogadja, hogy Terméket vételár (a továbbiakban: ”Vételár”) ellenében lehet megvásárolni. A Vételár magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza. A Vételár Futárszolgálat által történő kézbesítés esetén magában foglalja a csomagolás költségét, ugyanakkor nem foglalja magába a kiszállítás költségeit (a továbbiakban: ”Kiszállítási díj”). A Kiszállítási díjakról a Vevő a Honlapon tájékozódhat. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiszállítási díjak a kiszállítás helyétől, a megrendelt Termékek méretétől/súlyától, illetve a Futárszolgálattól függően változhatnak.

Határon túli szállítások esetén egyedi díjszabást alkalmazunk, melyről e-mailben tudunk tájékoztatást adni.

a.) Kedvezményes* díjszabások csomagküldés esetén :
Rendelés értéke : bruttó 100.000,- Forint alatt
Belföldi szállításElőre utalásos fizetésUtánvétes fizetés átvételkor
"Kis csomag"   0,1 - 20 kg1.700,- Forint
"Kis csomag" 20,1 - 40 kg2.990,- Forint
"Kis csomag" 40,5 kg felettszemélyre szabott
Vízmelegítő, villanybojler 20,5 kg felett
3.990,- Forint / db
Létra 200 cm-ig2.250,- Forint / létra
Létra 200 cm - 260 cm között
3.500,- Forint / létra
Létra 260 cm - 320 cm között
3.990,- Forint / létra
Létra 320 cm - 400 cm között
6.250,- Forint / létra
Vadháló, gépfonat  (max. 40 kg/tek)
2.750,- Forint / tekercs
Kuka (110 liter, 120 liter és 240 liter kapacitású)
3.500,- Forint / db
Műanyag PP vízóraakna
2.750,- Forint / db
Műanyag mászható vízóraakna
8.990,- Forint / db
Táblás kerítéselem
személyre szabott

Rendelés értéke : bruttó 100.001,- Forint felett
Belföldi szállítás Előre utalásos fizetés Utánvétes fizetés átvételkor
"Kis csomag" 0,1 - 40 kg díjmentes
* minden egyéb
személyre szabott


b.) Kedvezményes* díjszabások raklapos szállítás esetén  :
  Rendelés értéke : bruttó 500.000,- Forint alatt
  Belföldi szállítás Előre utalásos fizetés Utánvétes fizetés átvételkor
  kb. 60x80 cm paletta 17.500,- Forint
  80x120 cm paletta (max. 500 kg-ig) 22.000,- Forint
  80x120 cm paletta (500 kg - 1000 kg között) 30.000,- Forint
  80x120 cm paletta felett
  személyre szabott

  * A kedvezményes díjszabások internetes vásárlás esetén érvényesek.

4.9 Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. bármikor jogosult a Vételár módosítására. Az új Vételár a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. A Mestercentrum Áruház Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Termék Vételárát a Honlapon feltüntetetthez képest a Megrendelés után megváltoztassa, akár a Vételár Honlapon történő hibás feltüntetése, akár egyéb okok miatt. A megváltozott Vételárról a Mestercentrum Áruház Kft. a hibáról való tudomásszerzését követően / a módosításra okot adó körülmény felmerülését követően haladéktalanul köteles értesíteni a Vevőt. A Vevő az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől. A jelen pontban szabályozott elállásra a jelen ÁSZF 5. fejezetében foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a jelen pontban foglalt elállásra minden Vevő jogosult. Ha a Vevő a jelen pontban foglalt elállási szándékát a Mestercentrum Áruház Kft.-nek a Vételár megváltoztatásáról szóló értesítésének kézhezvétele után 5, azaz öt munkanapon belül nem közli a Mestercentrum Áruház Kft.-vel, a Felek úgy tekintik, hogy a Vevő nem kívánt élni az elállási jogával. Az előző mondatban foglalt esetben a Szerződés a Felek közt a módosított Vételáron jön létre. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék Vételárának a Honlapon feltüntetett Vételárhoz képest történő megváltozása esetében a Mestercentrum Áruház Kft. a jelen pontban foglaltakon kívül jogosult a Szerződéstől a jelen ÁSZF 5.2 pontjában foglaltak szerint elállni.
4.10 A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott típusú Termék minőségében és fő tulajdonságokban megegyezik a Honlapon az adott típusú Termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel, azzal, hogy a Honlapon szereplő fénykép illusztráció, így a Termék színében, kisebb részleteiben a Honlapon szereplő fényképtől eltérhet. A Termékekre vonatkozó, a Honlapon szereplő beszerzési időpontok tájékoztató jellegűek. Amennyiben a Vevő a Webáruházban nem szereplő Terméket kíván vásárolni, akkor Egyedi szerződés alapján a Mestercentrum Áruház Kft. vállalhatja annak beszerzését és értékesítését a Vevő részére. Az Egyedi szerződésekre a jelen ÁSZF azon rendelkezései vonatkoznak, melyeket az Egyedi szerződés nem szabályoz.
4.11 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kiválasztott Szállítási mód alapján a Termék átvételére személyesen a Mestercentrum Áruház Kft telephelyén vagy Futárszolgálat által történő kézbesítés útján van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a természetes személy Vevő személyazonosságát személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel jogosult és köteles igazolni, a nem természetes személy az előbbi iratokon kívül aláírásmintával vagy aláírási címpéldánnyal vagy cégkivonattal vagy más, a jogalany létezését és a Terméket átvevő személy képviseleti jogosultságát igazoló irattal jogosult és köteles igazolni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Honlapon szereplő, a szállítási időpont(ok)ról szóló információk csupán tájékoztató jellegűek, a Honlapon szereplő szállítási időtől való eltérés nem minősül a Mestercentrum Áruház Kft. szerződésszegésének, és az ebből eredő károkért a Mestercentrum Áruház Kft. nem tartozik felelősséggel. A Mestercentrum Áruház Kft. jogosult a Termékeket a Honlapon a ’készleten’, ’készleten-külső raktáron’, ’elfogyott’, ’rendelhető’ és egyéb, a Termékek helyével, állapotával összefüggő megjelöléssel ellátni. A Vevő tudomásul veszi, hogy az előző mondatban foglalt megjelölések csupán tájékoztató jellegűek, azok helyességéért a Mestercentrum Áruház Kft. nem vállal felelősséget, az ezektől való eltérés nem minősül a Mestercentrum Áruház Kft. szerződésszegésnek, és az ebből eredő esetleges károkért a Mestercentrum Áruház Kft. nem tartozik felelősséggel. A szállítás pontos idejét a Mestercentrum Áruház Kft. e-mail vagy sms útján közli a Vevővel, a szállítást megelőzően. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. jogosult, de nem köteles a Terméket a Termék gyári csomagolásán felül a Termék épségét és állagát megóvó csomagolóanyagba (a továbbiakban: ”Csomagolás”) csomagolni. A Mestercentrum Áruház Kft. a Terméket nem látja el külön Csomagolással, ha a Termék saját gyári csomagolása a Mestercentrum Áruház Kft. megítélése szerint a Termék épségének és állagának megóvásához kellő védelmet nyújt. A Csomagolás a Termék tulajdonságai, a Szállítási mód figyelembevételével a Mestercentrum Áruház Kft. döntése szerint lehet kartondoboz, kartondoboz töltőanyaggal, átlátszó vagy sötét színű fólia. Ha a Megrendelés több Terméket tartalmaz Mestercentrum Áruház Kft. jogosult a Termékeket belátása szerint egybe vagy külön Csomagolni. A Futárszolgálat által történő kézbesítés során, a Vevő köteles a Csomagolást és a Terméket az átvételkor tételesen ellenőrizni és a Mestercentrum Áruház Kft. teljesítését a fuvarlevél aláírásával nyugtázni. A Vevő jogosult a Terméket az átvételkor a csomagolásából kibontani és a Terméket megvizsgálni. Ha a csomagolás és/vagy a Termék sérült vagy hibás, a Vevő köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni és – Futárszolgálat útján történt kézbesítés esetén – a Terméket a Futárral a Mestercentrum Áruház Kft. költségére visszaküldeni. Ezt követően a Mestercentrum Áruház Kft.-nek nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Vevő a Terméknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett, vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie. A Vevő nem köteles a Termék átvételére.

4.12 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vételárat, valamint az esetleges Kiszállítási díjat a Szállítási módnak megfelelő Fizetési mód szerint, készpénzben, bankkártyával, banki átutalás útján fizetéssel köteles teljesíteni.

4.13. A szerződés írásbelisége, iktatása
A Mestercentrum Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

4.14. Az ügyintézés, szerződés nyelve
Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

4.15. Termékinformációk
A termékkel/szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői; műszaki / technikai paraméterek stb.), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.

A Mestercentrum Áruház Kft webáruházaiban megjelenített készletinformációk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a Mestercentrum Webáruház adatbázisa frissítve lett, a Mestercentrum mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő) termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak, amelyek lehetnek a beszállítóink lassabb frissítési gyakoriságából adódóan, vagy átadott adatbázis hibák miatt is.

4.16. Adatbeviteli hibák
A Mestercentrum Áruház Kft, Mestercentrum Webáruház az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Mestercentrum Áruház Kft részére való elküldéséig a Mestercentrum Webáruházban a kosárfelületen, illetve a fiókjában lévő adatkarbantartással bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF 4.1. pontjának bekezdése tartalmazza.
Ezen felül a vásárlóknak lehetősége van az ügyfélszolgálati elérhetőségeinken is jelezni és módosítást kérni a leadott rendelések kapcsán vármelyik részletére vonatkozóan különös tekintettel: terméket töröltetni, mennyiséget módosítani, személyes adatok változtatását kérni, szállítási adatok változtatását kérni, fizetési módot megváltoztatni, kiszállítás-átvétel módját megváltoztatni, komplett rendelést töröltetni.
Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:
4080 Hajdúnánás, Ady Endre Krt. 24.
E-mail: info@mestercentrum.hu
Telefon: +36-30-677-4360 ; +36-30/677-4362 ; +36-52/380-122
Webaruházaink:
www.mestercentrum.hu ; www.mestercentrum.eu
Nyitvatartás:
Hétfőtől-péntekig : 8:00 - 17:00-ig ; Szombat : 8.00 - 12.00

4.17. Árfeltüntetés

A Mestercentrum Webáruház által megvételre kínált termékek, szolgáltatások termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak).

A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez utóbbiakról a Mestercentrum külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során, illetve az ASZF 4.8-as pontjában foglaltak irányadóak.

A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt tartalmazzák.

A Mestercentrum Áruház Kft a Mestercentrum Webáruházból megrendelhető termékek/szolgáltatások vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

ÁFA visszatérítés : A Mestercentrum Áruház Kft az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza.

A Mestercentrum Webáruház szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen meggyőződhet a kosárba helyezett termékek vételáráról még a kötelező érvényű megrendelésének elküldése előtt.

4.18. Hibás/téves árfeltüntetés

Amennyiben a Mestercentrum Áruház Kft minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Mestercentrum Webáruházban, akkor a Mestercentrum Áruház Kft nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
- nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
- esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;
- egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár
- beszállítói adatátadás során hibás ár átvétele miatti informatikai hiba
A Mestercentrum Áruház Kft az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.
4.19. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte
A Vásárló a “Megrendelem” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének Mestercentrum Áruház Kft-hez való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi a Mestercentrum Áruház Kft és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Mestercentrum Áruház Kft késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Mestercentrum Áruház Kft-hez a megrendelés megérkezett. Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.

A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását.

A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Mestercentrum Webáruház kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza legkésőbb a termék átadásakor.

A Vásárló a Mestercentrum Webáruház honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Mestercentrum Webáruház ügyfélszolgálatához, ahol készséggel állunk rendelkezésére.

A Mestercentrum Webáruházban vásárolt termékek kereskedelmi továbbértékesítése nem megengedett.
A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Mestercentrum Webáruházhoz vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Mestercentrum Webáruházat semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető, vagy esetlegesen a fiókjának levélszemét beállításai nem teszik lehetővé a fogadást.

4.20 Fizetés, számlakiállítás

A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül. A Vásárló a Mestercentrum Áruház Kft által biztosított fizetési módokról az ÁSZF oldalon a „Fizetési feltételek” fejezetcím alatt tájékozódhat.

Azonnali banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége az OTP Bank Nyrt.

A fizetés során beírt adatokat a Mestercentrum Webáruház nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.

A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a Vásárlót terheli.

A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a Mestercentrum Áruház Kft által kiállított számlát befogadja és azt későbbi időszakra vonatkozóan megőrzi.

A Mestercentrum Áruház Kft. által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.
4.21 Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított termék a Mestercentrum Áruház Kft / Mestercentrum Webáruház tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.

5. ELÁLLÁS
5.1 A Mestercentrum Áruház Kft. a Vevő jelen pontban foglalt elállása esetén, ha a Vételárat vagy a Teljes árat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek.
5.2 A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. a Szerződés megkötésétől a Termék Vevő általi átvételéig jogosult a jogügylettől elállni, különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Szerződés tárgyát képező Terméket a Mestercentrum Áruház Kft. beszállítói nem tudják a Mestercentrum Áruház Kft. rendelkezésére bocsátani megfelelő időben. A jelen pontban foglalt elállás esetén a Mestercentrum Áruház Kft. jogosult, de nem köteles a Termék helyett a Termékkel megegyező tulajdonságú új Terméket a Vevő részére felajánlani. A Mestercentrum Áruház Kft. a jelen pontban foglalt elállás esetén, ha a Vételárat vagy a Teljes árat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. az elállást nem köteles megindokolni.
5.3 A Vevő jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A Vevő a Termék átvételétől számított törvényi 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül jogosult elállni. A Fogyasztó az elállási jogával a Mestercentrum Áruház Kft-nek a Mestercentrum Áruház Kft. postacímére levélként elküldött, vagy az info@mestercentrum.hu e-mail útján eljuttatott egyértelmű elállási nyilatkozatával (a továbbiakban: ”Elállási nyilatkozat”) élhet. A levél vagy e-mail formájában tett Elállási nyilatkozatot határidőben közöltnek kell tekinteni, ha azt a Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 14 napon belül elküldi / postára adja a Mestercentrum Áruház Kft. 4080 Hajdúnánás, Ady Endre Krt. 24. szám alatti telephelyének címére. Az Elállási nyilatkozatot a Fogyasztó a Honlapon közzétett és erre a célra készített formanyomtatvány kitöltésével és a jelen pontban foglaltak szerinti közlésével, vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ”Korm. rendelet”) 2. mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával is megteheti.

5.4 A Fogyasztó az Elállási nyilatkozat megtétele után haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14, azaz tizennégy napon belül köteles a Terméket saját költségén a Mestercentrum Áruház Kft. részére visszajuttatni. Elállás esetén a Termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Mestercentrum Áruház Kft. a Fogyasztó kérésére előzetesen kifejezetten vállalta ezen költségek viselését. A Fogyasztó a Terméket a jelen fejezetben foglalt elállási jog gyakorlása esetében szabvány postai levélként a Mestercentrum Áruház Kft. telephelyének címére (4080 Hajdúnánás, Ady Endre Krt. 24.) küldheti el. A postai szabvány levélként nem feladható Termékeket a Fogyasztó a futárszolgálattal csomagként feladva a Mestercentrum Áruház Kft. 4080 Hajdúnánás, Ady Endre Krt. 24. szám alatti telephelyének címére küldheti vissza. A Mestercentrum Áruház Kft. a Teljes árat az Elállási nyilatkozat átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül fizeti vissza a Fogyasztónak. A Fogyasztó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. addig visszatartja a Termék Vételárát, amíg a Fogyasztó a Terméket nem szolgáltatta vissza vagy hitelt érdemlően nem bizonyította, hogy a Terméket visszaküldte a Mestercentrum Áruház Kft. részére.
5.5 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenést köteles megtéríteni a Mestercentrum Áruház Kft.-nek. A Mestercentrum Áruház Kft. megtagadhatja a Termék visszavételét, amennyiben a Fogyasztó nem tudja a Terméket az átvételnek megfelelő állapotban visszaadni a Mestercentrum Áruház Kft.-nek, így különösen, ha a Termék sérült vagy hibás és a hiba oka a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követően és/vagy a hiba Fogyasztónak vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett.
5.6 A Fogyasztó nem jogosult elállni a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében felsorolt Termékekre kötött Szerződéstől, így különösen a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék (így különösen emberi vagy állati fogyasztásra alkalmas termékek) tekintetében, olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (így különösen: tisztítószerek, higiéniai termékek, fehérneműk, alsóruházati termékek,), olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
5.7 A Mestercentrum Áruház Kft. a Fogyasztónak Teljes árat átutalással fizeti vissza, vagy amennyiben személyesen jelenik meg úgy készpénzben a Mestercentrum Áruház Kft telephelyén (4080 Hajdúnánás, Ady Endre Krt. 24.). A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy ha kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Mestercentrum Áruház Kft. nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
5.8 A Felek megállapodnak, hogy a jelen fejezetben foglalt elállási jog érvényesítésével egymásnak okozott esetleges károkért kártérítési és kártalanítási kötelezettséggel nem tartoznak. A Fogyasztót terheli annak a bizonyítása, hogy az Elállási nyilatkozatot a jelen fejezetben foglaltak szerint tette meg.
5.9 A jelen fejezetben meghatározott elállási jog nem érinti a Fogyasztó vagy a Vevő a jelen ÁSZF 6. fejezetében foglalt esetleges elállási jogát.

6. KELLÉKSZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS
6.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Mestercentrum Áruház Kft.-t a Ptk. alapján a hibás teljesítésért kellékszavatossági és jogszavatossági kötelezettség terheli. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Termék a Vevő részére történő átadásának időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, tekintettel arra, hogy a Terméknek alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra történő használatra. A rendeltetés szerinti célra való alkalmasság feltételeit a Ptk. 6:123. §-a tartalmazza. A Ptk. vonatkozó szabályai alapján rögzítik, hogy a Termék hibájának fennállását minden esetében a Vevőnek/Fogyasztónak kell bizonyítania, a jelen ÁSZF 7 pontjában meghatározottak szerint.
6.2 A Felek rögzítik, hogy a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követő 6, azaz hat hónapon belül a Fogyasztó által felfedezett hiba esetében a Felek vélelmezik, hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában megvolt (a továbbiakban: ”Hibás teljesítési vélelem”), kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A Mestercentrum Áruház Kft. a Hibás teljesítési vélelem esetében jogosult bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítése után keletkezett. A Hibás teljesítési vélelem határidejének, azaz a Termék Fogyasztó általi átvételét követő 6, azaz hat hónap letelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Termék hibájának az oka a Mestercentrum Áruház Kft. teljesítése előtt keletkezett. A Mestercentrum Áruház Kft. az őt terhelő bizonyítási kötelezettség vonatkozásában jogosult kellő szakértelemmel rendelkező harmadik személytől (a továbbiakban: ”Szakértő”) szakvéleményt (a továbbiakban: ”Szakvélemény”) kérni. A Felek megállapodnak, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. jogosult a Szakértő személyét egyoldalúan meghatározni. A Felek megállapodnak, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. a bizonyítási kötelezettségének eleget tesz azzal, hogy a Termék gyártójának (a továbbiakban: ”Gyártó”) Szakvéleményét bekéri a Termék hibájának az okáról, kivéve, ha a Fogyasztó a kellékszavatossági jogának érvényesítésekor ettől kifejezetten el kíván térni. A jelen ÁSZF alkalmazásában Gyártónak minősül a Termék azon előállítója és forgalmazója, akit a Mestercentrum Áruház Kft. gyártóként megjelölt. Ha a Fogyasztó nem fogadja el előzetesen a Szakértő vagy a Gyártó Szakvéleményét, a Mestercentrum Áruház Kft. köteles új Szakértőt ajánlani a Fogyasztónak. A Fogyasztó köteles az általa észlelt hibát haladéktalanul, de legkésőbb a hiba észlelésétől számított 2, azaz kettő hónapon belül közölni a Mestercentrum Áruház Kft.-val. A Fogyasztó által a hiba észrevételétől számított 2, azaz kettő hónapon belül közölt hibát határidőben közöltnek kell tekintetni. A késedelemből eredő kárért a Vevő felelős. A Fogyasztó a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételétől számított 2, azaz kettő évig érvényesítheti a Mestercentrum Áruház Kft.-vel szemben. A Felek rögzítik, hogy ha a Termék Vevő általi megvásárlás előtt használatban volt (a továbbiakban: ”Használt Termék”), a Mestercentrum Áruház Kft. a Használt Terméket ’másodosztályú’ megjelöléssel értékesíti. Használt Termék esetében a Fogyasztót egy évig illeti meg a kellékszavatossági jog. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. a Használt Termékeken kívül más Termékeket, így különösen a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó sérüléssel rendelkező Termékeket is értékesít ’másodosztályú’ megjelöléssel.
6.3 A kellékszavatossági jogánál fogva a Vevő jogosult kérni a Termék kijavítását vagy kicserélését. A Mestercentrum Áruház Kft., a Vevő által választott, az előző mondatban feltüntetett kellékszavatossági igény helyett jogosult más módon orvosolni a hibás teljesítését, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Mestercentrum Áruház Kft.-nek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet. Ha a Fogyasztó a Termék kézhezvételét követő három napon belül a Terméknek olyan hibája miatt kíván kicserélést kérni a Mestercentrum Áruház Kft.-től, amely hiba a Termék rendeltetésszerű használatát akadályozza, a Mestercentrum Áruház Kft. nem dönthet a Termék kijavításáról aránytalan többletköltségre hivatkozással. A kijavítást vagy kicserélést - a Termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. A Mestercentrum Áruház Kft. törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést tizenöt napon belül elvégezze, ugyanakkor a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kijavítás vagy kicserélés ennél hosszabb ideig is eltarthat. A Terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a Terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A Vevő tudomásul veszi, hogy csere esetében a Mestercentrum Áruház Kft. nem köteles a csereterméket a kicserélni kívánt Termék a Mestercentrum Áruház Kft. telephelyére történő beérkezése előtt a Vevőnek átadni vagy a cseretermék a Vevő részére történő kiszállítása céljából azt a Futárszolgálatnak átadni.
6.4 A Vevő a Vételárnak a hibás teljesítéssel arányos leszállítását igényelheti a Mestercentrum Áruház Kft.-től, a hibát a Mestercentrum Áruház Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a Szerződéstől elállhat, ha a Mestercentrum Áruház Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
6.5 A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Mestercentrum Áruház Kft.-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Mestercentrum Áruház Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
6.6 A Vevő a kellékszavatossági joga érvényesítése esetében köteles a Terméket az eladó részére visszajuttatni és a Termékkel együtt a Számla másolatát és a hiba leírását csatolni. Ha a Mestercentrum Áruház Kft. a kellékszavatossági igényt nem vitatja, és annak eleget tesz, a Termék a Vevőhöz történő visszajuttatásával és a kellékszavatossági igény teljesítésével kapcsolatos költségek a Mestercentrum Áruház Kft.-t terhelik. Jogos reklamáció esetén a Vevő által a Mestercentrum Áruház Kft történő termék eljuttatása esetén a visszajuttatás költsége is a Mestercentrum Áruház Kft-t terhelik. A Fogyasztó a Mestercentrum Áruház Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult csak egy általa, vagy a Mestercentrum Áruház Kft. által javasolt szerelővel a hibát kijavíttatni.
6.7 A kellékszavatossági kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségek a Mestercentrum Áruház Kft.-t terhelik. Ha a Termék meghibásodásában a Vevőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vevő köteles viselni, ha a Termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Mestercentrum Áruház Kft. e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
6.8 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Gyártót a Termék forgalomba hozatalától számított két évig termékszavatossági jog terheli. A termékszavatossági igény érvényesítése során a Fogyasztó közvetlenül a Gyártótól kérheti, hogy hibás teljesítés esetében a Terméket javítsa ki vagy cserélje ki. A Termék a jelen pont alkalmazásában akkor minősül hibásnak, ha a Termék nem felel meg a Gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ha a Termékre termékszavatosság vonatkozik, a Mestercentrum Áruház Kft. jogosult erről a Fogyasztót tájékoztatni.
6.9 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. a Termékre – a Termék Fogyasztó általi megvásárlása esetében – a hibás teljesítésért jótállást vállalhat. A Mestercentrum Áruház Kft. által vállalt jótállás nem érinti az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott Termékekre vonatkozó kötelező jótállást. A jótállás érvényesítésének határidejéről a Mestercentrum Áruház Kft. a Termék leírása mellett, a Honlapon tájékoztatja a Fogyasztót.
6.10 A jótállási igény érvényesítéséhez a Termék átvételével egyidőben kapott számla szükséges. A számla esetleges elvesztése esetében a Mestercentrum Áruház Kft. a Fogyasztó kérésére a számlát elektronikusan pótolhatja. A számla hiánya nem befolyásolja a jótállási igény érvényesítését. Amennyiben a Fogyasztó a számlán feltüntetett, a jótállási idő kezdő időpontjától eltérő időpontban vette át a Terméket, a jótállási kezdő időpontja a Termék átvételének időpontja.
6.11 A jótállási igény érvényesítése során a jótállási jog kötelezettjét terheli annak a bizonyítása, hogy a Termék hibájának az oka a Mestercentrum Áruház Kft. teljesítése előtt megvolt. A bizonyításra a jelen ÁSZF 6.2 pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
6.12 Ha a Termékre a Mestercentrum Áruház Kft. által adott hirdetés vagy egyéb tájékoztatás alapján a Termék Fogyasztó általi átvételétől kezdődően a Gyártó által vállalt és a hirdetés vagy egyéb tájékoztatásban meghatározott időpontig terjedő és a Gyártót terhelő jótállás (a továbbiakban: ”Gyártói jótállás”) van, ez alatt a Gyártó által vállalt időpontig a Gyártót terhelő jótállás értendő. Gyártói jótállás esetén a Termékhez a Gyártó saját jótállási jegyet (a továbbiakban: ”Gyártói jótállási jegy”) ad.
6.13 Ha a Termékre a Mestercentrum Áruház Kft. által adott jótállás és Gyártói jótállás is vonatkozik, ez alatt a Gyártói jótállás időtartama alatt kizárólagosan a Gyártót terhelő jótállás, illetve a Gyártói jótállás időtartamának lejártát követően kezdődő és a Mestercentrum Áruház Kft. által vállalt időpontig a Mestercentrum Áruház Kft.-t terhelő jótállás értendő.
6.14 Gyártói jótállás esetében a Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 6, azaz hat hónapon belül jogosult választani, hogy a Gyártó jótállási igényét vagy a Mestercentrum Áruház Kft.-t terhelő kellékszavatossági igényét érvényesíti azzal, hogy a Fogyasztó köteles a hibás teljesítés miatti igényérvényesítésének jogcímét egyértelműen megjelölni. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Fogyasztó teljesítés miatti igényérvényesítésének jogcímét nem jelöli meg egyértelműen, a Felek úgy tekintik, hogy a hibás teljesítés miatt a Fogyasztó a Gyártói jótállási igényét érvényesíti. A Gyártói jótállási igény érvényesítése esetében a gyorsabb ügyintézés érdekében a Mestercentrum Áruház Kft. jogosult a Gyártó elérhetőségének a Fogyasztóval történő közlésére. A Termék kézhezvételétől számított 6, azaz hat hónap után a Fogyasztó a Gyártói jótállással rendelkező Termékek hibái esetében a Gyártói jótállás időpontjának végéig nem jogosult a Mestercentrum Áruház Kft.-t terhelő jótállási igényét érvényesíteni. A Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 6, azaz hat hónap után a Gyártói jótállás időpontjának végéig kizárólag a Gyártót terhelő jótállási igényét jogosult érvényesíteni a Gyártóval szemben. A Fogyasztó a Gyártói jótállással rendelkező Termékek hibái esetében a Gyártói jótállásban meghatározott időpont után a Mestercentrum Áruház Kft. által meghatározott időpontig a Mestercentrum Áruház Kft.-t terhelő jótállási igényét jogosult érvényesíteni. A jótállási igény érvényesítése során a Terméknek kijavított vagy kicserélt részére a jótállás újra kezdődik a jelen pontban meghatározott szabályok alkalmazásával.
6.15 Ha a Termék rendeltetésszerű használatához/üzembe helyezéséhez különös szakértelmet igénylő szerelési munka szükséges, a Mestercentrum Áruház Kft. vállalhatja, hogy a szerelési munka elvégzéséhez szerelőt (a továbbiakban: ”Szerelő”) bocsát a Fogyasztó rendelkezésére. Amennyiben a Fogyasztó a Mestercentrum Áruház Kft. felajánlása ellenére nem kívánja igénybe venni a Szerelő segítségét és a szerelési munkát maga végzi el, a Fogyasztó a Termékre vonatkozó jótállást elveszti. A Mestercentrum Áruház Kft. nem felelős azokért a károkért, amelyek a Fogyasztó által elvégzett szerelési munkából adódnak. Ha a Fogyasztó jelzi a Mestercentrum Áruház Kft.-nek, hogy a Termék rendeltetésszerű használatához/üzembe helyezéséhez különös szakértelmet igénylő szerelési munka szükséges és a Mestercentrum Áruház Kft. előzetesen nem vállalta, hogy a szerelési munka elvégzéséhez Szerelőt bocsát a Fogyasztó rendelkezésére, a Fogyasztó kérheti a Mestercentrum Áruház Kft.-t, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Terméket egy általa, vagy a Mestercentrum Áruház Kft. által megnevezett szerelő helyezze üzembe.
6.16 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy elveszíti a jótállási jogát, ha a Terméket a Fogyasztó és/vagy harmadik személy a hiba felfedezése után saját kezűleg szétszereli, a Termék tulajdonságait megváltoztatja, a Terméken olyan változtatást eszközöl, amelynek célja a Termék hibájának megjavítása, továbbá ha a Terméket nem a Jótállási jegyen vagy a Honlapon esetlegesen megjelölt, vagy a Mestercentrum Áruház Kft. által más módon előzetesen megjelölt szervizben kívánja megjavíttatni.
6.17 A jótállásból eredő jogokat a Termék tulajdonjogának ingyenes vagy visszterhes átruházása esetén a Fogyasztónak minősülő új tulajdonos (a továbbiakban: ”Új tulajdonos”) a jelen ÁSZF rendelkezései alapján érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel (a Mestercentrum Áruház Kft.-vel vagy a Gyártóval) szemben. Az előző mondatban foglalt esetben a Termék Új tulajdonosa a Mestercentrum Áruház Kft. kérésére köteles a Termék átruházásának a jogcímét hitelt érdemlően bizonyítani. A Termék Új tulajdonosa a Jótállási jegyet vagy számlát a jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján köteles a jótállási igényének érvényesítése során bemutatni.
6.18 A jótállás a Fogyasztó a jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó, a jelen ÁSZF 6. fejezetében meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

7. PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS
7.1 Ha Vevő az őt megillető kellékszavatossági igényét vagy a Fogyasztó az őt megillető jótállási vagy kellékszavatossági igényét kívánja érvényesíteni a Mestercentrum Áruház Kft.-vel szemben, a Vevő, illetve a Fogyasztó (a Vevő és a Fogyasztó a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ”Bejelentő”) a jelen fejezetben foglaltak szerint kötelesek eljárni.
7.2 A Bejelentő az általa érvényesíteni kívánt igényt a Mestercentrum Áruház Kft.-nek a jelen ÁSZF fejlécében meghatározott, minden munkanap 8:00 – 17:00 óráig elérhető telefonszámára történő bejelentésével, elektronikus úton az info@mestercentrum.hu e-mail címre írt e-maillel, vagy a mestercentrum.hu weboldalon található reklamációs űrlap kitöltésével teheti meg. A Mestercentrum Áruház Kft. a panaszkezelés megkönnyítése érdekében a Honlapon a jótállási és kellékszavatossági igények bejelentésére szolgáló űrlapot, online form-ot (a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ”Formanyomtatvány”) működtet. A Bejelentő a Formanyomtatvány kitöltése után a rögzítésre kerül Mestercentrum Áruház Kft. részére elektronikus úton. Ügyfélszolgálati Telefonszámainkon és e-mailben (info@mestercentrum.hu) is jelezhető a Mestercentrum Áruház Kft részére az esetleges reklamáció. A Bejelentő tudomásul veszi, hogy a panasz bejelentéséhez az online formanyomtatvány kitöltése nem kötelező.
7.3 A Mestercentrum Áruház Kft. a Fogyasztó által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: ”Jegyzőkönyv”) vesz fel. A Jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a Jegyzőkönyvben rögzített adatainak a vonatkozó 19/2014. (IV. 29.) 1 6 NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztó és a Mestercentrum Áruház Kft. közötti Szerződés keretében eladott Termék megnevezését, Vételárát; a Szerződés Mestercentrum Áruház Kft. általi teljesítésének időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. a panaszt a panasz bejelentését követő 48, azaz negyvennyolc órán belül vizsgálja ki és a vizsgálat eredményéről e-mailben értesíti a Vevőt ( a bejelentés kivizsgálása kitolódik a hétvégével, amennyiben hétvégén került bejelentésre). A 48 óra számításánál kizárólag a munkanapok számítódnak. Telefonon vagy e-mailen keresztül történő bejelentés esetén a Jegyzőkönyvet a Mestercentrum Áruház Kft. adja ki. Ha a bejelentő a panaszt Formanyomtatvány kitöltésével közölte a Mestercentrum Áruház Kft.-vel, a Mestercentrum Áruház Kft. a jegyzőkönyvet a Formanyomtatványban foglaltak szerinti tölti ki.
7.4 Ha a Mestercentrum Áruház Kft. a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a Mestercentrum Áruház Kft. megadja. A Mestercentrum Áruház Kft. a Jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja. A felvett Jegyzőkönyvet a Mestercentrum Áruház Kft. három évig megőrzi.
7.5 A Vevő a Termék hibájának fennállását a Mestercentrum Áruház Kft. kérésére személyesen is kötelezhető bizonyításra
7.6 A Mestercentrum Áruház Kft. köteles a telephelyén közzétenni a vásárlók könyvét (a továbbiakban: ”Vásárlók könyve”). A Vásárlók könyve nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot tartalmazó nyomtatvány. A Vásárlók könyve tartalmazza a Mestercentrum Áruház Kft. nevét, címét székhelyét, valamint cégjegyzékszámát és a Vásárlók könyve használatba vételének időpontját. A Vevő jogosult a Vásárlók könyvébe a Mestercentrum Áruház Kft kereskedelmi gyakorlatára vonatkozó panaszt írni. A Mestercentrum Áruház Kft. köteles a panaszra a Vevőnek a Vevő által a Vásárlók könyvében megadott értesítési címére a panasznak a Vásárlók könyvébe történő bejegyzésétől számított 30, azaz harminc napon belül választ küldeni.

8. A 30 NAPOS VISSZAVÁSÁRLÁSI GARANCIÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
8.1 A Mestercentrum Áruház Kft. vállalja, hogy a Terméknek a Fogyasztó általi kézhezvételétől számított 30, azaz harminc napon belül a Terméket a Fogyasztó erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata esetén visszavásárolja a Fogyasztótól (a továbbiakban: ”30 napos visszavásárlási garancia”). A 30 napos visszavásárlási garancia alapján a Fogyasztó jogosult a gyári csomagolású, bontatlan és sérülésektől mentes, a Fogyasztó által nem használt Terméket saját költségén visszavinni, vagy visszaküldeni a Mestercentrum Áruház Kft.-nek, azzal, hogy a Fogyasztónak a Terméket legkésőbb a Termék átvételét követő 30., azaz harmincadik nap 17:00 órájáig kell eljuttatnia a Mestercentrum Áruház Kft részére
8.2 A 30 napos visszavásárlási garancia nem terjed ki az alábbi Termékekre: akkumulátorok és elemek, ha azok csomagolása nem zárja ki az esetleges használatot. Nem vonatkozik a 30 napos visszavásárlási garancia és így a Mestercentrum Áruház Kft. jogosult megtagadni azon Termék visszavételét, amelynek visszavételére a jelen pontban foglalt határidőn túl és/vagy a jelen pontban foglaltaknak nem megfelelő Termék és/vagy az egyértelműen a Fogyasztónak vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett hiba, hiány vagy sérülés és/vagy a Kizárt termékek esetében kerülne sor.
8.3 Ha a Fogyasztó a jelen fejezetben meghatározott feltételeknek megfelelően él a 30 napos visszavásárlási garanciával, a Mestercentrum Áruház Kft. köteles a Terméket visszavenni és a Fogyasztónak a Termék vételárával megegyező összeget banki átutalással vagy személyes ügyintézés során készpénzben kifizetni a Termék a Mestercentrum Áruház Kft. általi visszavételét követő 30, azaz harminc napon belül. A 30 napos visszavásárlási garancia nem érinti a Fogyasztónak a jelen ÁSZF 5.3 pontjában meghatározott 30 napos elállási jogát.

9. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ VEGYES RENDELKEZÉSEK
9.1 A Felek megállapodnak, hogy ha a Vevő a Szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a Szerződés megkötése és a Termék átvétele között, azt a Vevő haladéktalanul köteles jelezni a Mestercentrum Áruház Kft. felé e-mailben. A Vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Mestercentrum Áruház Kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő semmilyen kárért.
9.2 A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék átvétele során az átadás- átvételi jegyzőkönyv vagy a fuvarlevél Vevő általi aláírását illetve a Számla átvételét követően a Termék által a Vevőnek vagy harmadik személynek okozott károkért a Vevő kártérítési vagy egyéb igényt a Ptk. 6:550. §-a alapján a Gyártóval szemben érvényesíthet.
9.3 A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony(ok) vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, a Mestercentrum Áruház Kft. ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.
9.4 A Mestercentrum Áruház Kft-nek jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő Megrendelést törölni, és a Szerződéstől elállni. Különös üzleti kockázatnak minősül kifejezetten, de nem kizárólag a Termékek különösen nagy mennyiségben történő megrendelése, a csőd-, felszámolás- vagy végelszámolás alatt álló jogi személy Vevő által történő rendelés, továbbá a jogi személy Vevő jegyzett tőkéjét meghaladó értékű Megrendelés.

10. A Mestercentrum Barkácsáruház célja, felelősség korlátozása, szerzői jog

A Mestercentrum Webáruház célja a rajta megtalálható árucikkek értékesítése. Az egyes árucikkeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. A Mestercentrum Áruház Kft. a megfelelő gondossággal kezeli az interneten szereplő információkat, a weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért Mestercentrum Áruház Kft. nem vállal felelősséget, adódóan azok feltételből is, hogy a beszállítói partnerek által rendelkezésre bocsátott képekből, információkból, készletinformációkból dolgozik.

A Mestercentrum Webáruház oldalain megtalálható külső (kiadó, gyártó) tartalmi elemeken (pl. dobozképen) szereplő információkért az információ szolgáltatója (kiadó, gyártó) felel. Azért a Mestercentrum Áruház Kft. felelőssé nem tehető.

A termékekről feltüntetett dobozképek tájékoztató jellegűek, jellemzően megegyeznek azzal, amelyet Vásárló ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban felelősséget szintén nem vállalunk (pl. a termék ugyanazzal a tartalommal/paraméterekkel, de eltérő borítóban kapható, mint ami a képen szerepel).

A Mestercentrum Webáruházban való vásárlás feltételezi Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet használata során felmerülő hibákra.

 Mestercentrum Áruház Kft. semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:
● Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a Mestercentrum Webáruház használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért
● Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért
● Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért
● Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.
● Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért
● Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért

A Mestercentrum Áruház Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami a Mestercentrum Webáruházhoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.

A Mestercentrum Áruház Kft. semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve amelyet nem képes azonnal elhárítani.

A Mestercentrum Áruház Kft. előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a Webáruházban való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. Vásárló teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.

A Mestercentrum Áruház Kft. Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Minden nem fenti kategóriába eső grafika, elrendezés vagy szöveges ill. adat tartalom joga a Mestercentrum Áruház Kft tulajdona. A Mestercentrum Webáruház oldalai tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után lehetséges.

A Mestercentrum Áruház Kft-n kívül a Mestercentrum Webáruházra mutató linket csak úgy szabad elhelyezni, hogy az nem keltheti azt a benyomást, hogy a Webáruház vagy a Mestercentrum Áruház Kft. javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt Webáruházról, valamint a Webáruház és a linkelő honlap között fennálló jogviszonyról. A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén Mestercentrum Áruház  Kft. jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.

A Mestercentrum Áruház Kft. fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a mestercentrum.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire, védjegy oltalom alatt álló logojára, nevére.

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Mestercentrum Áruház Kft. adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Mestercentrum Áruház Kft. által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Mestercentrum Áruház Kft adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

11. FOGYASZTÓI JOG- ÉS IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:
Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján
keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken [[link url="https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show" name="[link"]https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.

Elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Bírósági eljárás kezdeményezése.

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.
Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság illetékes Postacím:
1703 Budapest, Pf. 4.
Cím:
Budapest XIX., Kossuth tér 7/9.
Központi telefonszám:
+36-1/357-4333
Telefax:
+36-1/357-5558

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel
● a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
● az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
● a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
● az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet,
● a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, valamint
● a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény
rendelkezéseire.

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a Mestercentrum Webáruház cégnyilvántartásba bejegyzett telephelye.

A mestercentrum.hu honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja a Mestercentrum Áruház Kft. vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett. A Mestercentrum Áruház Kft. fenntart magának minden jogot a Mestercentrum Webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Mestercentrum Webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Mestercentrum Áruház Kft. írásos hozzájárulása nélkül. Az imént részletezett tiltó rendelkezések hatálya alól kivételt képez az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató megismerés céljából történő letöltése.

ÁSZF egyoldalú módosítása
A Mestercentrum Áruház Kft. jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. A Mestercentrum Áruház Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Mestercentrum Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül.


© 2019 Mestercentrum Áruház Kft. 2024.03.01.

**********
Mellékletek:
1. számú melléklet: elállási nyilatkozatminta
2. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató
3. számú melléklet: Mestercentrum Áruház Kft - áruház adatai

1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Mestercentrum Áruház Kft. 4080 Hajdúnánás, Ady Endre Krt. 24.. e-mail: info@mestercentrum.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
Rendelés egyedi azonosító száma:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt


2. melléklet
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Mestercentrum Áruház Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Mestercentrum Áruház Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Egyes termékre vonatkozóan hibás teljesítés esetén szerződés, vagy jogszabály alapján a Mestercentrum Áruház Kft. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek esetében a jótállás időtartama legalább egy év.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.


3. számú melléklet

Mestercentrum Áruház Kft.
Székhely : Hungary - 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 125. III/11.
Telephely : Hungary - 4080 Hajdúnánás, Ady Endre Krt. 24.
E-mail: info@mestercentrum.hu
Telefon: +36-30/677-4360 ; +36-30/677-4362
Webaruházaink: www.mestercentrum.hu
Cégjegyzékszám:01-09-976699 (bejegyző szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Adószám:23755718-2-42
Nyitvatartás: Hétfőtől-péntekig: 8:00-17:00-ig ; Szombat: 8:00-12:00
HTML