Kategóriák Információ Kapcsolat
Nyitólap ÁSZF Információ Kapcsolat
+36 30/677-4360
CX-80 Multifunkciós kenőspray 250 ml állítható szórófejjel
Gyártó: CX-80
Jelenleg nem rendelhető
A tényleges szállítási költség, rendelés leadását követően, munkatársunk jelentkezésével kerül pontosításra!
Szállítási költségek tájékoztató
Termékismertető
A speciálisan kialakított többcélú termék a legmagasabb minőségű alapanyagokból készül. 1001 alkalmazás az iparban, műhelyeken vagy a háztartásban.

Kiszerelés : 250 ml

Termékjellemzők :
* gyorsan meglazítja a rozsdás elemeket
* tisztítja és védi a berendezéseket a korróziótól
* javítja a nedves helyek által veszélyeztetett gyújtási rendszerek működését
* védőréteget képez
* megszünteti a nedvesség által kiváltott rövidzárlatokat
* megvédi a járműzárakat a nedvességtől és a fagyástól
* leolvasztja a zárakat
* eltávolítja a szennyeződést, a port, a színes ceruzák és a filctollak, a rágógumi és a ragasztók nyomait.

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 Hőtől,forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és més gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
P403 Jól szellőző helyen tárolandó.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P260 A permet belélegzése tilos.
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.